Бид хэн бэ?


“Улаан гэр” бүтээлч орон зай нь уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнг шинэлэг бүтээлч хэлбэрээр дэглэн олон нийтэд өргөнөөр таниулан хүргэх, уран бүтээл борлуулах, сургалт, хүлээн авалт зэрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах зорилгоор 2018 оны 10 сард нээгдсэн.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

https://redger.org/