Бид хэн бэ ?


“Улаан гэр” бүтээлч орон зай нь уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнг шинэлэг бүтээлч хэлбэрээр дэглэн олон нийтэд өргөнөөр таниулан хүргэх, уран бүтээл борлуулах, сургалт, хүлээн авалт зэрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах зорилгоор 2018 оны 10 сард нээгдсэн.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

http://gerred.gerege.agency/%D... 

Бид юу хийдэг вэ?


“Улаан гэр” бүтээлч орон зай нь үзэсгэлэн гаргах, сургалт, хурал, уулзалт, кино үзвэр зэрэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах замаар уран бүтээлчид, хувь хүн бизнесийн байгууллагатай олон талт бүтээлч хамтын ажиллагааг өрнүүлэн ажилдаг. Мөн “Улаан гэр” бүтээлч орон зайн гишүүнчлэлд элсэн хамтран ажиллах боломж хүн бүрт нээлттэй.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг...

http://gerred.gerege.agency/%D...