Америк дахь Монголын Урлагийн Зөвлөл


АНУ дахь МУЗ нь Монголын соёл урлагийг Хойд Америкт сурталчилах, дэмжих сан бүрдүүлэх зорилгоор 2003 онд байгуулагдсан болно. МУЗ болон АНУ дахь МУЗ нь нийтлэг эрхэм зорилготой, тус тусдаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгууллагууд юм. АНУ дахь МУЗ нь МУЗ-ийн тодорхой төсөл хөтөлбөрт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг болно.

http://www.artscouncilofmongolia-us.org/

https://www.facebook.com/artscouncilmongoliaUS/